logo

I våras flyttade sex innovativa företag in i Slakthusområdet för att pröva växtproduktion i en gemensam och recirkulerande miljö. Nu finns flera gröna installationer på ett odlarcentrum i fastigheten Kylhuset som tillhör Atrium Ljungberg som utvecklar det nya Slakthusområdet.

På utsidan syns nordiska mossor och permaväxter. ”Våra gröna installationer minskar buller, fångar dagvatten och ger ett nytt liv åt tunnlar och slitna fastigheter, säger Per Berglund, VD-n på Greenworks AB, en av Sveriges ledande leverantörer av växtväggsföretag.

Inne i huset odlar Farmy AB högförädlade grönsaker och blommor för restauranger och butiker i vertikala system. Alan Koliji, VD och grundare, är utbildad på SU och samarbetar gärna med unga forskare från KTH för att utveckla sina system.
Hos grannen, Kretsloppsbolaget AB drivs en experimentell odling med fiskvatten i s k akvaponiska system. Företaget specialiserar sig också på dagvatten och har nyligen uppfört en innovativ infiltrationsbädd åt en bostadsfastighet. ”Vi har småskaliga koncept för skolor, villor och större fastighetsägare. I Slaktshusprojektet ska vi prova att ladda odlingsbäddar med biokol. Vi ska även berika biokolet med fiskvatten”, säger Torbjörn Frisö, företagets VD. I projektet samverkar Kretsloppsbolaget med Ecotopic AB, vars grundare Lotta och Mattias Gustafsson är internationellt erkända experter på urbana tillämpningar av biokol. ”Det är spännande att få utveckla en så specialiserad biokolapplikation, som filter i akvaponiska system.” säger Mattias Gustafsson.

Odlarcentrum i Slakthusområdet öppnar för besök i januari 2021. Det drivs av 14 företag och institutioner med stöd från programmet Viable Cities/ och Energimyndigheten.

Läs mer om projektet: https://www.viablecities.se/digitaliserade-odlingssystem

Stockholm Exergi investerar i ny panna i Högdalenverket som omvandlar stora delar av kommunens avfall till energi och el. I snitt återvinns 500 000 ton hushållsavfall och 400 000 ton verksamhetsavfall. Det ger värme motsvarande årsförbrukning för 240 000 lägenheter. Under 2020 pågår arbete med att byta ut de två äldsta pannorna som togs i drift 1970.

Rivningen inleddes under våren 2019. Den nya pannan byggs på samma plats och kan kopplas direkt till verkets gemensamma tekniska system t.ex. rökgasrening. En annan fördel är att produktionen kan fortgå under byggtiden.

”Provdrift av den nya pannan kommer att inledas nu i höst. Nästa år väntas pannan vara i ordinarie drift”, säger Maria Tegin, presschef på Stockholm Exergi.

Moderniseringen innebär att Stockholms fjärrvärmeproduktion får en högre verkningsgrad och bättre miljöprestanda. När den nya pannan är i full drift kommer den att kunna ta emot ungefär 20 ton avfallsbränsle i timmen och ha en termisk effekt på 54 MW. Det är en viktig investering för att kunna behålla behandlingskapacitet för hela regionens avfall.

Om energiåtervinning

Stockholm Exergi använder avfallsbaserade bränslen för att skapa värme och el, och för att ta bort miljögifter från kretsloppet. Det är en viktig samhällsuppgift som kräver avancerad och omfattande rening. Framförallt utvinns energi ur det som blir över när stockholmarna har sorterat ut material som glas, tidningar, förpackningar och plast ur sina soppåsar och ur avfall från lokala verksamheter.

Mer info om Högdalenverket på Stockholm Exergis hemsida: www.stockholmexergi.se/hogdalenverket

Transportprojekt i Hammarby Sjöstad sparar pengar och utsläpp

Illustration: ElectriCITY/Hammarby Sjöstad 2.0. Bilder som illustrerar området före och efter projektet.

 

I Hammarby Sjöstad driver företagsnätverket ElectriCITY Stockholm många innovationsprojekt med målet att göra stadsdelen klimatneutral 2030. I många fall tittar de på problem som har stora konsekvenser men genom att utmana gamla tankesätt hittar de ganska enkla lösningar. Ett exempel på ett mycket framgångsrikt projekt är Informell 0-zon.

 

Yrkestransporten bidrog till stor trafik

Genom att undersöka vilka transportbehov som finns i Hammarby Sjöstad såg de att en stor del var yrkestransport. Då det finns 70 olika bostadsrättsföreningar kunde det finnas 70 olika leverantörer av exempelvis städning, fastighetsskötsel, markskötsel, hämtning av återvunnet avfall etc, något som inte är hållbart eller effektivt, varken för bostadsrättsföreningarna eller för leverantörerna. För 2 år sedan började de därför välja ut några leverantörer som exempelvis hade kontor i området och som redan hade många kunder där. Dessa skrev de sedan ramavtal med och de som anslöt sig till ramavtalet fick en rejäl rabatt. Det blev alltså billigare för bostadsrättsföreningarna och fastighetsägarna. Ett krav i ramavtalet var att leverantörerna bara skulle använda fossilfria transportmedel, något många redan jobbade med. Ramavtalet ställde även krav på att de på sikt skulle ha ett lokalkontor i Hammarby Sjöstad så att de som jobbade skulle kunna ta sig runt med cykel.

 

Stora framgångsfaktorer

En stor framgångsfaktor var att leverantörerna fick många kunder inom samma område. Detta gjorde att de kunde avsätta personal specifikt för dessa områden. Personalen klarade av fler jobb då de slapp sitta fast i bilköer och fick dessutom en bättre arbetsmiljö. Det här lyckade projektet har gjort att både fastighetsägarna men även leverantörerna tjänar pengar, då de kan utföra effektivare arbete och inte behöver lägga lika mycket tid på att ta sig runt i staden. Än så länge är drygt hälften av bostadsrättföreningarna tillfrågade och från att ha gått från 30-40 leverantörer har de nu istället två leverantörer till 35 fastighetsägare. ElectriCITY tror att om man delar in Stockholm i sektorer och börjar tänka mer rationellt kring yrkestransporten kan nog en hel del av trafikproblemen lösas.

 

Läs mer om de olika projekten i Hammarby Sjöstad 2.0 här!

Kran från Altered sparar upp till 98 % vatten

Tack vare en ny teknik som Altered har utvecklat kan vatten och energi sparas med upp till 98 % i kranar – samtidigt som funktionen bevaras. Från och med nästa år kommer även en ny dusch som sparar upp till 75 % av en vanlig vattenförbrukning i en dusch. Det mångfaldigt belönade företaget Altered expanderar nu globalt!

 

Stort resursslösande vid dagens vattenanvändning

Med sin vision om att fler på ett enkelt sätt kan spara på jordens ändliga sötvattenresurser tar de sig an den stora klimatfrågan om vår vattenförbrukning. Redan idag lever 1,9 miljarder människor i områden med extrem vattenstress. Enligt WWF kommer 75 % av jordens befolkning leva i områden med vattenbrist redan 2025. Vår förbrukning har även en stor påverkan då att det går åt mängder av energi till att pumpa, rena, transportera och värma det vatten vi använder – något som blir ett växande problem med ökande global urbanisering.

”De flesta vet inte att deras kran har ett flöde på 8-10 liter per minut. Vi använder bara en bråkdel av det vatten som kommer ur kranen, dvs. det vatten som nuddar huden när du tvättar händerna. Majoriteten av vattnet ligger i lager, studsar av eller rinner rakt förbi. Vatten som alltså pumpats, renats, transporterats och värmts upp rinner sen rakt ner i avloppet”, förklarar Johan Nihlén, VD.

 

Ny teknik ska tackla överförbrukningen av vatten

Med Altereds teknik delas vattnet upp i miljoner droppar istället för en stråle och varje droppe får sin egen ytarea. Det innebär att man kommer i kontakt med, och använder, varenda droppe som kommer ur kranen. Tekniken ökar även hastigheten på vattnet upp till 50 km/h för att exempelvis underlätta att skölja av tvål. En 98% besparing innebär att man har ett flöde på bara 2,5 dl, i det så kallade ”mist-läget”, men om man vill till exempel fylla på ett glas går munstycket att vrida så att man får ut 1,5 liter per minut.

”Om vi ska få till en förändring måste målet vara att skapa produkter som är hållbara utan att offra funktion, upplevelse eller design. Därför ser vi till att användaren kan anpassa flödet så att man får den mängd vatten man behöver i olika situationer”, säger Johan Nihlén.

Altered har idag sålt cirka 80 000 produkter, vilket sammanlagt sparar 900 miljoner liter vatten och 6000 ton CO2 per år. Bolaget har idag en serie av produkter, anpassade för såväl hemmabruk som offentliga miljöer. Munstyckena installeras i den befintliga kranen, något som enligt Altered kan göras av vem som helst på mindre än en minut. I Sverige säljs produkterna via Dahls eller från Altereds hemsida.

Målet är nu att föra ut produkterna på den globala marknaden för att verkligen kunna göra en skillnad i vatten- och klimatfrågan.

Stockholms investeringar i hållbar framtid presenteras i New York på Sustainology 2019

 

Den 12 november går Sustainology av stapeln i New York! Den årliga konferensen anordnas av SACC (Swedish American Chamber of Commerce) och programmet bjuder på många intressanta ämnen och talare. Bland annat kommer Stockholms satsningar på klimatanpassade hållbara lösningar för vatten och avfall diskuteras, så som nytt avloppsverk med världens största enhet för membranering, optisk avfallssortering, biogas och biokol.

 

Framtidens innovationer och investeringar på agendan

Tre Stockholmsbaserade företag kommer att berätta om hur de bidrar till utvecklingen av en smart stad. De kommer även gå in på hur utländska företag kan gå med i den växande nordiska marknaden. Även Invest Stockholms VD Anna Gissler kommer att tala. Hon kommer berätta om de många globala unicorns som har lanserats i Stockholm och hur staden stödjer investeringar i hållbara startups. Hon kommer även diskutera hur Stockholm kan samarbeta med amerikanska partners. Ytterligare spännande talare och företag som kommer finnas på plats är Mårten Frumerie, VD för Stockholm Vatten och Avfall. Han kommer att prata om cirkulär infrastruktur och framtidens vatten. De investerar just nu 3 miljarder USD i ny infrastruktur för vatten och avfall, vilket kommer att producera 100 % rent vatten och skydda stadens vattenreservoar.

UA-101406493-1