logo

Arvalla

Arvalla industriArvalla

Arvallas verksamhet är inriktat mot teknisk konsultation och digitalisering främst inom livsmedel industrin. Arvalla utvecklar programvarulösningar, baserade på open source-mjukvara, för mätning och sammanlänkning inom livsmedelsindustrin. Programvaran binder samman produktionen med ekonomiprogramvaran i företagen och ge rätt information till alla i företaget i realtid.

English

Arvalla’s operation focus on technical consultation and digitization mainly in the foodtech industry. The company develops software solutions, based on open source software, for measurement and interconnection in the foodtech industry. The software binds production with the client’s financial software, which gives the company a visual understanding of the product flow and provides the employees the right information in real time.

Företag:Arvalla
Datum: September 12, 2016
UA-101406493-1