logo

Envac

Envac

Envac

Envac är ett av Sveriges ledande miljöteknikföretag med mer än 50 års erfarenhet inom automatiserad avfallshantering. Envacs affärsidé är att leverera automatiska och miljövänliga lösningar för insamling och transport av avfall och återvinningsprodukter. Deras vision är att underjordiska avfallstransportsystem ska vara en självklarhet och en naturlig del av städernas och byggnadernas infrastruktur. Genom rationella och hållbara avfallinsamlingssystem och tjänster bidrar Envac till en bättre stadsmiljö.

English

Envac is one of Sweden’s leading cleantech companies with more than 50 years of experience in automated waste management. Envac’s business idea is to deliver automated and environmentally friendly solutions for the collection and transportation of waste and recycling products. Their vision is to make underground waste transportation systems a natural part of the urban infrastructure.

Företag:Envac
Datum: October 20, 2015
UA-101406493-1