logo

Esam

esam

Esam

Esam grundades 1990 med målet att utveckla företag, organisationer och regioner i hållbar riktning. Esam erbjuder konsulttjänster inom hållbar utveckling och kombinerar helhetsperspektivet med specialisttjänster inom bland annat CSR, ledarskap för hållbar utveckling, energieffektivisering och hållbar stadsutveckling. Tillsammans omfamnar Esam hela hållbarhetsområdet och har lång erfarenhet från olika roller och branscher.

English

Esam was founded in 1990 with the goal to guide companies and organizations towards a sustainable direction. Esam offers consultancy in sustainable development and combines a holistic perspective with specialist services in many areas such as CSR, leadership for sustainable development, energy efficience and sustainable urban development. Together, Esam embraces the entire sustainability area and has extensive experience from different roles and industries.

UA-101406493-1