logo

Grönska

GrönskaGrönska

Grönska Stadsodling odlar och säljer lokalt odlade grönsaker och örter. Grönskas vision är att odla så nära staden som möjligt och frodas tillsammans med omkringliggande infrastruktur. Genom ett innovativt odlingssystem producerar Grönska grödor inomhus i urban miljö året runt. Med en egen energiförsörjning skapar Grönska ett slutet kretslopp genom att nyttja omkringliggande industriers värme, avfall och gödsel. Målet är att erbjuda ett hållbart, närproducerat alternativ till importerade grönsaker och örter.

English

Grönska grows and sells locally grown vegetables and herbs. Their vision is to cultivate as close to the city as possible and thrive alongside surrounding infrastrucutre. Through an innovative farming system called vertical farming Grönska grows crops indoors in urban environments all year round. With their own energy supply consisting of nearby industries’ heat and waste Grönska is able to offer a sustainable, near-produced alternative to imported vegetables and herbs.

 

 

Företag:Grönska
Datum: May 02, 2017
UA-101406493-1