logo

Ulma

Ulma – Miljövänlig Uppvärmning

ULMA startades som ett fritidsföretag som bedrev handel med industriella märkmaskiner. Idag har verksamheten utvidgats till att inkludera egenutvecklade pelletsbrännare. ULMAs affärsmål är producera miljövänliga värmeprodukter baserade på bioenergi först och främst inom pelletsmarknaden. ULMAs grundare är övertygade om att uppvärmning genom pellets är en del av framtidens energiförsörjning så de fortsätter att utveckla sin brännare för att göra den ännu mer effektiv.

English

ULMA began as a side-business for trading industrial branding machines. Today, the business has expanded to include self-developed pellets burners. ULMA’s business goal is to produce environmentally friendly and sustainable heat products powered by bioenergy primarily in the pellets market. The founders of ULMA are convinced that heating through pellets is part of the future’s energy supply so they continously update their pellets burner to make it more efficient.

 

Företag:Ulma
Datum: June 22, 2014
Etiketter: ,
UA-101406493-1