logo

Urban Green

UGOm Urbangreen –

– Vi har kunskapen kring biologisk dagvattenhantering i stadsrummet
– Ett av dagens stora problemområden

Urbangreens systemlösningar är rotade i kunskap och nytänk oavsett om det är fasadgrönska, sedumtak, sociala taklandskap eller dagvattenrening.

Ett av dagens problemområden i städer är ökad och kraftigare nederbörd, otillräckliga dag-vattensystem med begränsade flöden och översvämningar som konsekvens.
Gröna tak- och fasadytor fördröjer och absorberar vattenflödens intensitet. Med magasinering och sammankopplade systemlösningar kan vi få den biologiska dagvatten-hanteringen att fungera i ett slutet kretslopp.

Urbangreen erbjuder en bredd av gröna produkter som byggstenar och helhet för fastighetsägare, byggherrar, arkitekter och markentreprenörer.

Bolaget har sin historia i Per Nyströms nytänkande utveckling av gröna tak under nittiotalet som också ledde till grundandet av företaget Veg Tech.

Våra produkter är inte bara problemlösare utan också värdehöjare för din fastighet.

Datum: October 20, 2015
UA-101406493-1