logo

Urban Green

Urbangreen

UrbanGreen

Urbangreen är en av Sveriges ledande företag inom multifunktionell grönska i urbana miljöer. Med kunskap och nytänkande erbjuder Urbangreen hållbara och klimatsmarta systemlösningar i form av gröna tak och sociala miljöer, dagvattenhantering, rening med mera. Urbangreens verksamhet utgår från helhetstanken att återskapa natur i en stadsmiljö där den helt naturligt bör finnas. Företaget arbetar alltid med målet att ge mervärden åt människor, miljön och staden.

English

Urbangreen is one of Sweden’s leading developers in Green technology with expertise and experience in multifunctional greenery in urban environments. With knowledge and innovative thinking, Urbangreen offers sustainable and climate-smart system solutions such as green roofs and social environments, water treatment and vertical facade greenery. Urbangreen’s business is based on the overall idea of recreating nature in urban environments where it should naturally exist. The company always works with the goal of providing added value to people, the environment and the city.

Företag:Urban Green
Datum: October 20, 2015
UA-101406493-1