logo

Plumbing Solutions

Plumbing Solutions

Plumbing Solutions Sweden AB startade 2014 som en grossist för att ta bort dyra mellanhänder. Under åren har bolaget bland annat varit med att utveckla Kyltak med fallande kyla men har nu renodlat verksamheten till att enbart arbeta med Hydromx. Det är en innovativ vätska för kyl- och värmesystem baserade på nanoteknik som ger betydande besparingar i energiförbrukningen. Hydromx produkter är helt giftfria och kan sänka energikostnaden med upp till 35 % per år då energiförbrukningen minskar, vilket bidrar till en hållbarare framtid.

English

Plumbing Solutions Sweden AB started 2014 as a wholesaler to get rid of expensive intermediaries. During the years, the company has among other participated in developing Kyltak with declining coolness but has now refined their business to only work with Hydromx. It is an innovative liquid for cooling and heating systems based on nanotechnology, which gives considerable savings in energy consumption. Hydromx products are completely non-toxic and can lower the energy costs with up to 35 % per year because of the decrease in energy consumption, which contributes to a more sustainable future.

Företag:Plumbing Solutions
Datum: September 26, 2019
UA-101406493-1