logo

Air by Solar

Air by Solar

Air by Solar

Air by Solar är ett företag som verkar inom hållbar energi såsom sol, värmepumpar, bränsleceller, energilagring samt nya produkter inom grön energiproduktion. Air by Solar har varit verksamma inom den internationella solcellsbranschen sedan 2008. Företagets mission är att ta vara på energin som finns naturligt runt omkring oss såsom solenergi. Denna energi omvandlas sedan till el eller varmvattenenergi.

English

Air by Solar is an energy company operating in sustainable energy such as solar, heat pumps, fuel cells, energy storage and other green energy products. The company has been active in the international solar cell industry since 2008. The company’s mission is to take advantage of the energy that exists naturally around us, such as solar energy which is then converted into electricity or hot water energy.

Företag:Air by Solar
Datum: March 05, 2014
UA-101406493-1