logo

AllÅtervinning

AllÅtervinningAllÅtervinning

AllÅtervinning är en del av Veolia, ett världsledande miljöföretag som tar ett helhetsgrepp om energi, vatten, återvinning och underhåll med fokus på industri och infrastruktur. Tack vare företagets långa erfarenhet har rutiner, kontakter och arbetssätt byggts upp som säkrar metallens väg till återanvändning på ett miljöriktigt sätt. Genom internationella kontakter kan AllÅtervining erbjuda återvinning och förädling av metaller på ett sätt som säkrar minimal belastning på miljön.

English

AllÅtervinning is part of Veolia, a world-leading environmental company that takes a holistic approach to energy, water, recycling and maintenance with industry and infrastructure in focus. Thanks to the company’s long experience, routines, contacts and working methods have been put in place to ensure that the metal is recycled in a way that ensures minimal environmental impact.

 

Företag:AllÅtervinning
Datum: October 20, 2015
UA-101406493-1