logo

Alnarp Cleanwater

Alnarp CleanwaterAlnarp Cleanwater

Alnarp Cleanwater utvecklar kretsloppsbaserade bioreningsverk för enskilt avlopp. Enskilda avlopp har ofta en negativ påverkan på miljön genom att använda sig av naturliga processer kan problemen lösas på ett miljöriktigt sätt. Företagets kretsloppsbaserade bioreningsverk ACT® rengör vatten med hjälp av mikroorganismer och vattenväxter som renar vattnet helt naturligt. Denna teknik är lika välbeprövad som modern. Bioreningsverkets naturliga processer kräver minimalt underhåll och behöver ingen tillförsel av kemikalier.

English

Alnarp Cleanwater designs natural wastewater treatments that meet future demands. The company’s Biological wastewater treatment plant is called ACT®. Through the use of microorganism and aquatic plants the biotreatment plant is able to purify water naturally with minimal maintenance and zero chemicals. These natural processes are utilized to the maximum, making the technology both reliable and modern. By optimizing and maximizing the natural purification that plants and microorganisms have carried out for millions of years, ACT® provides a revolutionary eco-friendly and functional way of treating wastewater.

 

Företag:Alnarp Cleanwater
Datum: October 20, 2015
UA-101406493-1