logo

ANS Global

ansglobal

ANS Global

ANS Global bygger hållbara eco-system inom- och utomhus världen över och är en av världens ledande leverantörer, designer och installatörer av modulära växtväggar så kallat ANS Living Wall System. Allteftersom städer blir allt större och mer befolkat så blir varje ledig yta ännu mer värdefullt. AnsGlobal har hittat ett sätt att göra det bästa av otnyttjade ytor med specialdesignade vägg- och taksystem samt konstverk med levande växter och mossa.

English

ANS Global are one of the world’s leading suppliers, designers and installers of living walls using the ANS Living Wall System, a modular natural soil green wall system. As cities become ever more crowded, every inch of space becomes precious. Ans Global has developed Living Wall Systems, Green Roof Designs and artwork with living plants and preserved moss to make the best use of wasted spaces in urban environments.

 

Företag:ANS Global
Datum: September 11, 2015
UA-101406493-1