logo

Aqua Fence

AquaFenceAqua Fence

AquaFence grundades 1999 och utvecklar ställbara översvämningsskydd i samarbete med nationella och internationella översvämningsskyddsprogram. Skyddssystemen är baserade på den patenterade AquaFence-teknologin och säljs världen över. AquaFence erbjuder toppmoderna utställbara säkra översvämningsbarriärer avsedda för nödsituationer. AquaFences kunder omfattar både kommersiella och kommunala organisationer som sträcker sig över USA, Europa och Asien.

English

AquaFence was established in 1999 and develops deployable flood mitigation systems in cooperation with national and international flood protection programs. The systems are based on the patented AquaFence technology and are sold worldwide. AquaFence offers state of the art deployable secure flood barriers intended for emergency situations. AquaFence´s customers includes both commercial and municipal organizations spanning across The US, Europe and Asia.

 

Företag:Aqua Fence
Datum: September 24, 2018
UA-101406493-1