logo

Aqua-Q

Aqua-Q

Aqua-Q

Aqua-Q är ett svenskt miljöteknikföretag med över 20 års erfarenhet i branschen. Aqua-Q utvecklar och marknadsför innovativa produkter och processer som säkerställer säkert och rent dricksvatten, rening av avloppsvatten och återanvändning. Genom att använda Aqua-Q-systemet kan vattenburna utbrott upptäckas i tid, så att åtgärder kan vidtas så snabbt som möjligt.

English

Aqua-Q is a private owned cleantech company from Sweden with more that 20 years of experience. Aqua-Q develops and markets innovative products and processes that ensure safe and clean drinking water, treatment of waste water and reycling water. By adopting Aqua-Q’s system, water borne outbreaks can be detected in time so that immediate actions can be taken to minimize consequences.

 

Företag:Aqua-Q
Datum: October 20, 2015
UA-101406493-1