logo

Argo Tele

Argo Tele

Argo Tele grundades 1989 och är verksam inom områdena telekom, data, larm och antenner. Företaget har en lång erfarenhet av olika telekomprojekt världen över. Argo Tele erbjuder stöd till företag inom projektledning, personaluthyrning, installation, hårdvaru- och integrationsprovning. Företaget strävar efter att ha ett stark miljötänk som genomsyrar hela verksamheten och utvecklar ständigt sitt miljöarbete genom att bidra till minskade luftföroreningar, bättre hushållande med naturresurser samt förbättrad avfallshantering.

English

Argo Tele was established in 1989 and specializes in telecom, IT, alarms and antennas. The company has a long experience of telecom projects worldwide. Argo Tele offers support within project management, consultations, installation, hardware and integration testing. The company has a strong environmental focus that permeates the entire business. Argo Tele continuously aim to develop their environmental efforts by contributing to reduced air pollution, better housing with natural resources and improved waste management.

Företag:Argo Tele
Datum: February 14, 2014
UA-101406493-1