logo

Bioisolator

Bioisolator

Bioisolator är ett miljöteknikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför produkter för byggindustrin. Bioisolators nya väggbeklädningsmaterial Acustica är ljudabsorberande och kan appliceras och monteras på olika typer av ytor. Materialet som används är återvinningsbar och innehåller inga miljöbelastande komponenter eller kemikalier.  Med gedigen erfarenhet och ny kunskap vill Bioisolator bidra till en god och sund inomhusmiljö idag såväl som i framtiden.

English

Bioisolator is a cleantech company that develops, produces and markets eco-friendly products for the construction industry. Bioisolator’s products only use materials that are recyclable and contains no hazardous components or chemicals. With solid experience and new knowledge, Bioisolator aim to contribute to a good and healthy indoor environment today as well as in the future.

 

 

Företag:Bioisolator
Datum: February 12, 2014
UA-101406493-1