logo

Butong

Butong

Butong

Butong är en kreativ betongtillverkare som vill skapa en hållbar framtid genom byggprojekt och material i produkter. Företaget grundades 2009 med idéen om att förbättra den byggda miljön med hjälp av det mångsidiga materialet butong. Butong skapar växtväggar och vertikala trädgårdar som är lättskötta och har goda bullerdämpande egenskaper. Butongs vision är en framtid utan högblanka och sterila fasader utan en där biologins dynamik får råda.

English

Butong is a creative concrete producer that wants to shape a sustainable future focusing on construction projects and product materials. The company was founded in 2009 on the idea of improving the built environment with the versatile material called butong. Butong produces low maintenance green walls and vertical gardens with effective sound absorption. Butong believes that the sterile walls of today will leave space for the living, breathing cities of the future.

Företag:Butong
Datum: March 05, 2014
UA-101406493-1