logo

Carbon Gold

Biochar

Carbon Gold

Carbon Gold grundades för att hjälpa till att minska klimatförändringar och stödja hållbar matproduktion genom utvecklingen av biokolbaserade produkter. Som ett av världens ledande biokol-företag tror Carbon Gold starkt på att biokol kan spela en viktig roll i kampen mot klimatförändring. Företagets mål är att minska det globala beroendet av kemiska gödningsmedel, fungicider och motverka jordförstöring – genom att möjliggöra så att människor kan odla och sälja grödor utan att belasta miljön på ett negativt sätt.

English

Carbon Gold was established to help mitigate climate change and support sustainable food production through the development of biochar-based products. As one of the world’s leading biochar company Carbon Gold believes that biochar can play a significant role in the fight against climate change. Their aim is to halt the global reliance on chemical fertilisers and fungicides, and reverse soil destruction – enabling people to grow the food they need to survive, and empowering communities to profit from the sale of their crops without detriment to the wider environment

 

Företag:Carbon Gold
Datum: October 20, 2015
UA-101406493-1