logo

Chemiclean

ChemiClean

Chemiclean

Chemiclean AB är ett företag som utvecklar och marknadsför metoder för energibesparing och effektivisering genom rengöring, behandling, filtrering och avgasning i olika återvinningssystem inom fastighets- och industrisektorn. Chemiclean-metoden® är resultat av 20 års utveckling och är marknadens mest kompletta utbud av metoder för optimering av energitekniska system. ChemiCleans vision är att vara en naturlig del och ett första steg som effektiviseringsåtgärd i Sveriges energieffektiveringsprojekt.

English

Chemiclean AB is a company that develops and markets methods for energy saving and efficiency through purification, treatment, filtration and degassing of various recycling systems in the real estate and industrial sectors. The Chemiclean method® is the result of 20 years of development and is the market’s most complete range of methods for optimizing energy technology systems. ChemiClean’s vision is to be a natural part and a first step towards an efficiency enhancement effort in Sweden’s energy efficiency project.

 

Företag:Chemiclean
Datum: October 20, 2015
UA-101406493-1