logo

Cloudberry

CloudberryCloudberry

Cloudberry är en byrå som arbetar med strategisk och operativ kommunikation och pr. Cloudberry specialiserar sig främst mot två branscher, teknik och innovation samt stadsutveckling och platsmarknadsföring med en varierad kundbas, allt från lokala startups till myndigheter, kommuner och internationella storföretag.

English

Cloudberry is an agency that works with strategic and operational communication and pr. Cloudberry mainly focus on two industries, technology and innovation as well as urban development and destination marketing with a varied customer base, ranging from local startups to government agencies, municipalities and large international companies.

 

 

Företag:Cloudberry
Datum: October 20, 2015
UA-101406493-1