logo

Destroy

Destroy Rebuilding Company

Destroy

Destroy Rebuilding Company bildades 1995 och är ett miljövänligt rivnings- och håltagningsföretag. Destroy är kostnadsmedvetna och yrkeskunniga multirivare som erbjuder helhetslösningar inom sanering, byggservice, rivning, transport med mera. Destroy utför rivningsprojekt med miljö och kvalité i fokus och arbetar kontinuerligt med grön rivning vilket omfattar förbättringar inom transport, miljövänliga lastbilar och god logistik.

English

Destroy is an environmentally friendly demolition company, active since 1995. The company tear, perform openings in concrete and sanitize various hazardous materials. Destroy offers complete solutions in remediation, construction services, demolition, transportation and more. Destroy operates with the environment in focus specifically green demolition which includes improvements in transport, environmentally friendly trucks and good logistics.

Företag:Destroy
Datum: September 13, 2018
UA-101406493-1