logo

EcoSaver

EcoSaver

EcoSaver

Ecosaver Group initierar samarbeten, samordnar insatser på en global marknad med fokus på Green Technology inom vatten- och avfallshantering. Ecosavers mål är att skapa rätt förutsättningar att återvinna så mycket avfall som det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Tillsammans med partners runtom Europa utvecklar EcoSaver skalbara lösningar som fungerar enskilt men också som en integrerad enhet. Genom att skapa innovativa cirkulära ekonomiska processer hjälper EcoSaver organisationer att hitta en helhetslösning.

English

Ecosaver’s business focuses on joint venture collaboration, innovative business strategies and new business models in Green Technology in water and waste management. Ecosaver’s goal is to create the right conditions to recycle as much waste as technically and economically possible. By creating innovative circular economic processes EcoSaver helps organizations gain a competitive advantage.

 

Företag:EcoSaver
Datum: June 11, 2015
UA-101406493-1