logo

EcoTopic

Ecotopic logoEcoTopic

EcoTopic är ett konsultföretag med expertis inom biokol, förnybar energi och järnväg. EcoTopic erbjuder bland annat stöd i form av projektledning, förstudier, föreläsningar, teknisk och ekonomisk rådgivning. EcoTopic arbetar mot det hållbara samhället genom att driva på utvecklingen av nya produkter och användningsområden för biokol. EcoTopics mål är att bidra till att motverka världens klimatutmaningar, öka kunskapen och användningen av biokol och förnybar energi hos privatpersoner, företag och myndigheter.

English

EcoTopic is a consultancy firm with expertise in biotechnology, renewable energy and railway. EcoTopic offers services in project management, pilot studies, seminars as well as technical and financial advice. EcoTopic strive for a sustainable society by pushing for the development of new products and application for biochar. EcoTopics goal is to help counter the world’s climate changes, increase the knowledge and use of biochar and renewable energy .

Företag:EcoTopic
Datum: September 13, 2018
UA-101406493-1