logo

Envic-Sense

Envic Sense

Envic-Sense

Envic-Sense utvecklar mätinstrument som gör det möjligt att på plats mäta förekomst av små halter av tungmetaller i både vatten och jord. Envic-Sense utför även regelbundna provtagningar i jord och vatten inom privat och offentlig sektor. Med sin bakgrund i försvarsindustrin har företaget värdefulla erfarenheter från att  bygga instrument som är anpassade för tuffa miljöförhållanden. Genom att enkelt kunna utföra noggranna mätningar med svar på plats möjliggörs ett snabbt agerande när  problem uppstår. Envic-Sense mål är att göra det enkelt för kunder att få snabba svar på mycket låga halter av giftiga ämnen i vatten och jordprover.

English

Envic-Sense manufactures and develops measuring instruments, that make it possible to receive on-site answers whether there are low levels of toxic substance in water and soil. The company’s background from the defense industry has given them valuable experience and knowledge in building instruments that can handle tough environmental conditions. By being able to easily carry out accurate measurements with answers within 10 minutes for water samples (soil samples within one hour) quick decisions and measure can be taken.

 

Företag:Envic-Sense
Datum: September 10, 2015
UA-101406493-1