logo

eze System

Connect Manage Optimize

Eze System

Eze System möjliggör en flexibel, enkel och säker internetanslutning av hårdvaror och system med hjälp av en integrerad molnbaserad lösning. Genom insamling och utbyte av data gör Ezeio det möjligt att hantera, kontrollera och automatisera enheter från vilken webbläsare som helst. Eze System vill underlätta för organisationer att göra informerade beslut, optimera verksamheten och skapa nya affärsmodeller.

English

Eze System enables the seamless, scalable and secure remote internet-connectivity of hardware and systems through a cloud-based solution. Through the collection and exchange of data Ezeio allows devices to be remotely sensed, controlled and automated. Eze System is focused on enabling organizations to make informed decisions, to optimize operations and to create new business models which were unthinkable a few years ago.

UA-101406493-1