logo

Ferroamp

ferroamp

Ferroamp

Ferroamp utvecklar, tillverkar och marknadsför kraftelektronik för energieffektivisering samt solel integrering och energilager till fastigheter. Bolaget grundades 2010 och har som mål att etablera sig internationellt inom de närmsta åren. Ferroamp erbjuder ett komplett system med strömutjämning, energilager, elbilsladdning och optimering av solelsproduktion. Ferroamps vision är att bli en standard i fastigheter vid all ny elinstallation.

English

Ferroamp develops, manufactures and markets power electronics for energy efficiency, solar integration and energy storage for real estate. The company was founded in 2010 and aims to establish itself internationally in the next few years. Ferroamp offers a complete system of power equalization, energy storage, electric car charging and optimization of solar production. Ferroamps vision is to become standardized in all new electrical installations.

 

 

Företag:Ferroamp
Datum: October 20, 2015
UA-101406493-1