logo

FVU

FVUab

FVU

FVU är ett innovationsbolag som verkar för att utöka användandet av ny och innovativ teknik i befintliga system. Bolagets strävar mot att bidra till en hållbar energiförsörjning genom nyutvecklad teknik som är hållbara ur flera aspekter såväl som miljö-och CSR men även teknisk och ekonomiskt hållbart. För att möta de utmaningar som finns i gamla system behöver försörjningssektorn hållbar och innovativ teknik. FVUs mål är att bidra till att energisektorn får en bättre och mer långsiktigt hållbar verksamhet.

English

FVU is an innovation company that seeks to expand the use of new and innovative technologies in existing systems. The company strives to contribute to sustainable energy supply through newly developed technologies that are sustainable in all aspects, from an environment and CSR aspect but also technically and economically sustainable. In order to meet the challenges of today, the supply sector needs sustainable and innovative technologies. FVU’s goal is to help the energy sector to achieve a long-term sustainable business.

Företag:FVU ab
Datum: September 13, 2018
UA-101406493-1