logo

Gaia

Gaia GardeningGaia

GAIAs verksamhet är baserat på idén att alla aktivt kan bekämpa klimatförändringar från sina egna hem. Det var denna grundtanke som inspirerade svenska företaget Easy Urban Gardening AB till att utveckla Gaia Grow System, en unik teknik för vertikal odling. Gaia-systemet är ett urbant anpassat och hållbart odlingssystem som gör det möjligt för människor skapa sin egen köksträdgård på hemmaplan. Metoden kallas hydroponisk odling och är ett yteffektivt och hållbart sätt att odla grönsaker, kryddor och medicinalväxter utan användning av jord.

English

Gaias business was built on the belief that we can all actively combat climate change from the comfort of our own homes. It was this idea that inspired the swedish company Easy Urban Gardening to create the Gaia Grow System™. The Gaia-System is an urban adapted and sustainable cultivation system that makes it possible for people in urban environments to grow vegetables at home. The method is called hydroponic farming which is an effective and sustainable way of growing vegetables, spices and medicinal plants without the use of soil.

UA-101406493-1