logo

Grace Organic

Grace OrganicGrace Organic

Grace Organic utvecklar, marknadsför och säljer produkter och tjänster inriktade mot att förebygga matsvinn. Genom att leverera lösningar och system som ökar medvetenheten om matsvinn och hantering av matavfall vill företaget hjälpa företag och organisationer att minska matsvinnnet. Grace Organic lösningar samlar automatiskt in och åskådliggör på ett enkelt sätt informationen från enskilda butiker eller restauranger, regioner eller länder. Resultatet hjälper företag och organisationer att sätta upp mål, påverka och skapa en hållbar förändring för framtiden.

English

Grace Organic develops and sells products and services focused on reducing food waste. By delivering solutions and systems that increase awareness of food waste and food waste management, Grace Organic aim to help companies and organizations decrease their food waste. Grace Organic’s solutions automatically collects and illustrates information from individual stores or restaurants, regions, or countries. The result helps companies and organizations to set goals and create a sustainable change for the future.

Företag:Grace Organic
Datum: September 24, 2018
UA-101406493-1