logo

Green Fortune

Green Fortune

Green Fortune

Green Fortunes vision är en framtid där växter och odlingar har blivit mer integrerat i vår moderna stadsmiljö. Med hjälp av stadsodling tar Green fortune fram produkter och projekt för att förverkliga denna framtid. Green Fortunes mission är att föra naturen tillbaka till städerna med innovativa lösningar. Företaget startade deras resa 2004 och är en av de första pionjärerna i branschen. Green Fortune är specialister på växtmurar, vertikala grön- och väderledningar och har installerat mer än 500 projekt internationellt.

English

Green Fortune’s vision is a future where plants and cultivation has become a more integrated part of modern urban life. Green Fortune uses the Urban Cultivation vision to develop products and projects as stepstones towards the future. The company started its journey in 2004 as one of the first plantwall pioneers and have been innovating ever since. Their mission is to bring nature back to cities with green innovation. Green Fortune are specialists in plantwalls, vertical green and plantwires and have installed more than 500 projects internationally.

Företag:Green Fortune
Datum: October 12, 2015
UA-101406493-1