logo

Greenelizer

Transition DesignGreenelizer

Greenelizer är ett tvärvetenskapligt konsultföretag som arbetar med tillämpade designmetoder. De stöder organisationer, kommuner och företag genom att omvandla gröna strategier och idéer till verklighet. I praktiken innebär det att Greenelizer hjälper till att identifiera vilka aspekter som kan förbättras, ändras, optimeras eller kasseras för att möjliggöra en hållbar övergång. Greenelizer kallar metoden Transition Design, ett sätt att katalysera förändringen mot en mer balanserad och hållbar marknad.

English

Greenelizer is a multidisciplinary consultancy agency that works with applied design methods. Greenelizer support organisations, municipalities and companies by turning green strategies and ideas into reality. In effect this means that Greenelizer help identify what aspects that can be improved, altered, optimized or discarded to put a sustainable transition in effect. Greenelizer call this method Transition Design, a method that catalyze the change towards a more balanced and sustainable market.

 

 

Företag:Greenelizer
Datum: March 05, 2014
UA-101406493-1