logo

IC-Meter

IC – Meter

IC-Meter står för Indoor Climate Meter, en apparat som mäter, visualiserar och analyserar inomhusklimatet i ett rum eller byggnad. Företagets affärsidé bygger på en automatiserad mätare som med kvalitetssensorer och avancerade algoritmer analyserar klimat och energiförbrukningen inomhus, utan behov av konsulter eller frågeformulär. Konceptet utvecklades i Danmark och består av en apparat för insamling av data, en server och en webbplats med app-klient för mobila enheter.

English

IC-Meter stands for Indoor Climate Meter and is a device that measures, visualizes and analyses indoor climate in rooms or buildings. The company’s idea is based on an automated measurement device that analyses the climate and energy conditions indoors without the need for consultants or questionnaires. Instead measurements are done with quality sensors and advanced algorithm. The concept is comprised by a data measurement device, a server and website with APP client for mobile units.

 

Företag:IC-Meter
Datum: January 15, 2015
UA-101406493-1