logo

Make It Green

Make It Green

Make It Green är ett svenskt företag som arbetar med forskning och utveckling av hållbara lösningar för ren energi, vatten och jordbruk. Resultatet är ett innovativt urval av produkter, tjänster och rådgivning för en global marknad som strävar efter att minska sitt övergripande koldioxidavtryck. Deras mål är att skapa lösningar som är tillgängliga och prisvärda och MiG BioCooker är en sådan produkt. Genom den kan människor i utvecklingsländer leva ett hälsosammare liv genom att slippa farorna med röken från matlagning, smutsigt vatten och svält och istället få tillgång till ren energi, rent vatten och hållbart jordbruk genom användning av biokol.

English

Make It Green is a Swedish cleantech company which undertake research and development of sustainable solutions for clean energy, water and agriculture. The result is an innovative range of products, services and consulting intended for a global market aimed at reducing overall carbon footprint. Their mission is to create and make accessible and affordable solutions and MiG BioCooker is such a product. It helps people in developing countries who want to live a healthy life by avoiding risks related to cooking smoke, dirty water and hunger and enabling access to clean energy, clean water, and sustainable agriculture through the use of biochar.

Företag:Make It Green Solutions AB
Datum: October 11, 2019
UA-101406493-1