logo

Marcus Mitts VVS Teknik

MMVVSMarcus Mitts VVS

Marcus Mitts VVS teknik har över 30 års erfarenhet inom vvs-branschen. Företaget består av utbildade ingenjörer som är duktig på att driva och genomföra installationsprojekt från idé till färdig driftsatt anläggning. Marcus Mitts hjälper företag och organisation med bland annat upphandlingar av entreprenader och är ofta tidigt med i byggprocesser som rådgivare för att se till att installationerna sker på ett sätt som medför låga energikostnader och minimalt underhåll under lång tid.

English

Marcus Mitts VVS-teknik has over 30 years of experience in the plumbing industry. The company consists of trained engineers who are capable of operating and implementing installation projects from idea to fully operational facilities. Marcus Mitts helps companies and organizations with procurement contracts and is often involved in the building processes in the early stages to ensure that installations are done in a way that results in low energy costs and minimal maintenance.

Företag:Marcus Mitts VVS Teknik
Datum: October 20, 2015
UA-101406493-1