logo

Mercatus

Mercatus EngineeringMercatus

Mercatus affärsidé om att återvinna rena processvätskor från den bearbetande industrin startades 1973 av företagets grundare. Än idag bygger verksamheten på samma idé fast med ytterligare områden såsom vätskerening och materialåtervinning. Med den senaste tekniken bygger Mercatus anläggningar och system för återvinning och rening av industriella processvätskor till små och stora tillverkande företag. Mercatus har idag en unik bredd i kompetens och erfarenhet tack vare sin omfattande verksamhet.

English

Mercatus started on a business idea to deliver the right technology for purification and recycling of contaminated fluids to industries, waterworks, thermal power plants. Today, Mercatus still operate on the same premise although on an even bigger scale. Using the latest technology, Mercatus build facilities and systems for the recycling and purification of process fluid for small and large manufacturing companies.

Företag:Mercatus
Datum: October 20, 2015
UA-101406493-1