logo

Metacon

Metacon

Metacon

Metacon grundades 2007 av branschledaren Kurt Dahlberg. Metacon jobbar för ett energisamhälle fritt från fossila bränslen och en minskad växthuseffekt med minskad koldioxid och biometan. Med bränslecellbilar på väg in på marknaden innebär det en helomvändning mot en mer miljövänlig biltrafik. Metacon planerar att vara en av de främsta vätgasleverantörerna för dessa bilar när det gäller miljövänliga, ekonomiska och adaptiva lösningar.

English

Metacon was founded in 2007 by the repetitive industry builder Kurt Dahlberg. Metacon believes in an energy society free of carbon and fossil fuels and reduced greenhouse effect where both CO2 and biomethane is reduced. As fuel cell cars are entering the market, car traffic is changing to become more environmentally friendly. Metacon intends to be a leader within hydrogen supply for these cars regarding the most environmental, economic and adaptive solutions.

Företag:Metacon
Datum: October 20, 2015
UA-101406493-1