logo

Midsummer

Midsummer

Midsummer grundades 2004 och är världsledande leverantör av kostnadseffektiva och nyckelfärdiga produktionsutrustningar för CIGS-solceller. CIGS är en metallegering som består av koppar, indium, gallium och selen som omvandlar energin i ljuset direkt till el i solceller. Tunnfilmssolceller har flera användningsområden såsom flytande moduler, fordon, avfallsanläggningar och bärbar energiproduktion och med Midsummers kompakta och skalbara produktionslinjer gör dem det möjligt för fler företag att producera skräddarsydda solceller och moduler.

English

Midsummer was founded in 2004 and is a world-leading supplier of cost-effective and turnkey production equipment for CIGS solar cells. CIGS is a tetrahedrally bonded semiconductor that converts the energy of light directly into electricity. Thin film solar cells have multiple applications such as floating modules, vehicles, landfills, portable power generation. With Midsummer’s flexible and scalable production lines, companies are able to manufacture cost effective customized solar  panels.

Företag:Midsummer
Datum: September 19, 2018
UA-101406493-1