logo

MSL International

MSL InternationalMSL International

MSL International är ett nyetablerat företag som utvecklar, marknadsför, säljer och distribuerar belysningssystem i kompositmaterial. Företagets affärsidé är att erbjuda  kommuner, byggbolag, entreprenörer och fastighetsägare hållbara och ekonomiskt fördelaktiga belysningssystem för vägar, gator och parker. MSL belysningsstolpar är tillverkade i glasfiberförstärkt polyester och är framtagna med ekonomiska, estetiska och miljövänliga aspekter i åtanke.

English

MSL International is a newly established company that develops, promotes, sell and distribute composite columns and sustainable lighting solutions on the international market. The company’s business idea is to offer governments, local authorities, constructors, entrepreneurs and property owners sustainable lighting solutions for roads, streets and parks. MSL lighting posts are economically, aesthetically and environmentally beneficial and made from glass fiber reinforced polyester.

 

Företag:MSL International
Datum: September 20, 2018
UA-101406493-1