logo

Orto Novo

Orto Novo

Orto Novo

Orto Novo är Sveriges första klimatcertifıerade producent av örter och sallater. Genom att använda sig av bergvärme, slutna vattensystem och naturliga växtskydd i verksamhetens produktion bibehåller Orto Novo sin tydliga och konsekventa hållbarhetsprofil. Idag utgör 95 procent av Orto Novos energianvändning av förnybara energikällor. Orto Novo erbjuder ett klimatsmart alternativ för alla som vill ha färska, kryddor och sallater året runt.

English

Orto Novo is Sweden’s first climate-certified producer of herbs and salads. By utilizing geothermal heat, closed water systems and natural plant protection in their production process, Orto Novo maintains its clear and consistent sustainability profile. Today, 95 percent of Orto Novo’s energy use of renewable energy sources. Orto Novo offers a climate-friendly option for consumers who wants fresh, spices and salads all year round.

UA-101406493-1