logo

Read Advisor

Read Advisor

Real Advisor

Real Advisors verksamhet startade i 2005 som en vidareutveckling av räddningstjänsten inom Fastighetsstrategi AB. Idag är Real Advisor ett konsultbolag som specialiserar sig på den svenska fastighetsmarknaden med fokus på rådgivning i samband med köp och sälj av fastigheter och bolag. Read Advisor bistår klienter med kvalificerad rådgivning med syfte att optimera den ekonomiska nyttan av fastighetsinnehav.

English

Real Advisor started in 2005 as a further development of the advisory service within Fastighetsstrategi AB. Today, Real Advisor is a consulting company specializing in the Swedish real estate market, focusing on advisory services in connection with the purchase and sale of real estate and companies. Read Advisor assists clients with qualified counseling with the aim of optimizing the financial benefits of property ownership.

 

Företag:Real Advisor
Datum: September 20, 2014
UA-101406493-1