logo

reCulture

ReCulture

ReCulture

ReCulture tacklar två globala miljöproblem, nämligen hantering av kommunalt avfall i OECD länder och en ökad global efterfrågan på elektricitet. Direkt förbränning och avfallsdeponering är de primära metoderna för att hantera hushållsavfall i många länder idag. ReCulture kan erbjuda en del av lösningen. ReCulture-processen klarar ett brett sortiment av avfall, sorterar automatiskt ut återvinningsbara fragment och producerar ett rent, högeffektivt bränsle utav avfallet.

English

ReCulture tackles two of today’s environmental problems: increased municipal waste in OECD countries and global demand for electric power.  Direct incineration and land-filling are the primary methods of processing domestic waste today in many countries. The reCulture process can form part of a solution. The reCulture process can manage a wide range of wastes, automatically sorts out recyclable fractions and produces a clean, high-energy fuel.

 

Företag:reCulture
Datum: October 20, 2015
UA-101406493-1