logo

RISE

RISE

RISE

SP Science Partner gick samman med Swedish ICT och Innventia i 2017 och bildade RISE. Sedan sammanslagningen har RISE blivit Sveriges största forskningsinstitut. Genom att uppdragsforska om allt från uthålligt fiske, matsvinn och brandskydd till värmepumpar, självkörande bilar och stadsutveckling stärker Rise företagens konkurrenskraft och skapar innovationer som ger ett hållbart samhälle. Med provning, teknisk utvärdering och certifiering hjälper de företag att få ut innovationer och nya produkter på marknaden.

English

SP Science Partner merged with Swedish ICT and Innventia in 2017 and formed RISE. RISE is now Sweden’s largest research institute. By researching everything from sustainable fishing, food work to self-propelled cars and urban development, Rise strengthens companies’ competitiveness and creates innovations that provide a sustainable society. With testing, technical evaluation and certification, they help companies launch innovations and new products on the market.

Företag:RISE
Datum: October 20, 2015
UA-101406493-1