logo

S-Solar

S-Solar

S-Solar är ett svenskt högteknologiskt företag med över 30 års erfarenhet. Företaget utvecklar och tillverkar system för termisk solenergi, uppvärmning och kyla med hjälp av solfångare. S-Solars teknik bygger på avancerad svensk nanoteknik och tunnfilm som appliceras i solenergisystem för värme och kyla. S-Solars mission är att bli en ledande leverantör av multifunktionella sol-gel tunnfilm och fortsätta utveckla nya innovativa beläggningar och produkter.

English

S-Solar is a privately held Swedish high tech company with more then 30 years of experience. The company develops and manufactures high performance thin film nano coatings, absorbers, and heat exchangers. S-Solar’s technology is based on advanced Swedish nanotechnology and thin film applied in solar energy for heat and cooling. S-Solar’s mission is to become a leading provider of multipurpose Sol-gel thin films and continue to develop new innovative coatings and products.

 

Företag:S-Solar AB
Datum: March 05, 2014
UA-101406493-1