logo

SENS

Sustainable Energy Solutions

SENS

SENS står för Sustainable Energy Solutions och är en sammanslagning av Capital Cooling och SEEC. Genom att leverera hållbara energilösningar som är en del av det naturliga kretsloppet mellan värme och kyla möjliggör SENS affärslösningar som skapar möjlighet till långsiktig avkastning. Det är genom att kombinera ny teknik med beprövade lösningar inom nya tillämpningsområden som SENS flyttar fram gränserna för energilösningar.

English

SENS stands for Sustainable Energy Solutions and provides innovative energy solutions that are better for the bottom line and the environment. SENS believes in preserving the planet and works with efficient sustainability to make the best of use energy. By delivering sustainable energy solutions that are part of a natural system of heating and cooling, SENS enables business solutions that create long-term cost savings. Combining new technology with proven solutions in new applications is how SENS pushes the boundaries for energy solutions.

 

Företag:SENS
Datum: October 20, 2015
UA-101406493-1