logo

Siemens

Ingenuity for lifeSiemens

Siemens är ett välkänt globalt företag med en lång historik som tillverkare och leverantör. Företaget är verksam inom flera områden såsom infrastruktur, energiteknik, effektiv produktion samt hälso- och sjukvård genom elektrifiering, automation och digitalisering. Siemens är en av världens största tillverkare av energieffektiva och resursbesparande teknologier. Företaget är ledande leverantör av system för kraftproduktion och överföring och är en pionjär inom infrastruktur och industriella lösningar.

English

Siemens is a world leading company with a long history of developing, manufacturing and supplying innovative technologies and solutions. The company operates in a wide range of areas such as infrastructure, energy engineering, efficient production and healthcare automation and digitalisation. Siemens is especially known for producing energy efficient and resource-saving technologies. The company is the leading supplier of power generation and transmission systems and a pioneer in intelligent infrastructure and industrial solutions.

Företag:Siemens
Datum: March 10, 2014
UA-101406493-1