logo

Solarus

Solarus

Solarus

Solarus utvecklar, producerar och säljer hybrid Solar PowerCollectors ™ som kombinerar generering av värmeenergi med fotovoltaik. Solarus ambition är att påskynda energiövergången och ha en positiv inverkan på samhället och miljön med hjälp av affärspartners världen över. Genom att erbjuda effektiva metoder att lagra solenergi vill Solarus ge samhällen och individer möjlighet att förbättra sina socioekonomiska omständigheter och samtidigt minimera sin miljöpåverkan i processen.

English

Solarus develops, produces and sells hybrid Solar PowerCollectors™ that combines generation of thermal energy with photovoltaic generation of electricity. Solarus aim is to accelerate energy transition and work togheter with business partners worldwide to have a positive impact on society and the environment. By offering efficient means of collecting solar power Solarus want to empower communities and individuals to improve their socioeconomic circumstances while minimizing their environmental impact.

Företag:Solarus
Datum: March 05, 2014
UA-101406493-1