logo

Sustopia

Sustopia Sustopia

Sustopia är ett företag som tillsammans med bostadsföretag, kommuner, arkitektkontor och branschorganisationer arbetar mot att skapa hållbara stadsdelar.  Företaget tror på och vill visa vägen till en spännande framtid genom att erbjuda utbildningar, analys och strategi inom hållbar stadsutveckling. De hjälper även till med projektledning och projektstöd och designar system för hållbara lösningar som håller i längden.

English

Sustopia is a company that works together with housing companies, municipalities, architectural offices and industry organizations to help shape sustainable cities. The company believes and wants to show the way to an exciting future by providing training, analysis and strategy in sustainable urban development. Sustopia’s services also include “sustainability visits” to exciting projects and places in Stockholm and Sweden as well as lectures and articles about how the future city could be shaped.

 

 

UA-101406493-1