logo

Sweco

SwecoSweco

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer genom att erbjuda kvalificerade tekniska konsulttjänster inom teknik, miljö och arkitektur. Hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten är resultatet av Swecos arbete. Att förbereda samhällen för kommande behov och utmaningar genom att leverera lösningar för hållbar samhällsutveckling är grunden för Swecos verksamhet.

English

Sweco plans and designs the communities and cities of the future by offering qualified services in the fields of consulting engineering, environmental technology and architecture. Sustainable buildings, efficient infrastructure and access to electricity and clean water is the result of Sweco’s work. Being prepared for society´s needs and challenges through sustainable urban development is the foundation of Sweco’s business.

Företag:Sweco
Datum: October 20, 2015
UA-101406493-1