logo

Swedark

Swedark Green HomeSwedark

Swedark Green Home grundades 2011 med stöd av Tillväxtverket. Swedarks mål är att skapa en modern, integrerad och energipositiv miljöbyggnad som speglar Swedarks varumärke som står för innovation, budget, eko-design och yteffektivitet. Tillsammans med utvalda forskare, ingenjörer, arkitekter och miljöexperter vill Swedark utveckla lösningar som bidrar till skapandet av hållbara bostäder, ekonomisk möjlighet och tillväxt.

English

Swedark Green Home was established in 2011 with the support of Swedish Agency for Economic and Regional Growth’s program. Swedark Green Home’s goal is to create an integrated and energy positive 21st Century eco building that reflect Swedark’s brand values, which are innovation, budget, eco design and compact living. Together with selected researchers, engineers, architects and environmental experts Swedark aim to develop solutions that contribute to the creation of sustainable homes, economic opportunity and growth.

Företag:Swedark
Datum: September 21, 2018
UA-101406493-1