logo

Terraplants

TerraplantsTerraPlants

Terraplants är en av sveriges ledande växtföretag. Företaget har i över 50 år tillgodoset behovet av växter i kontorslandskap. Terraplants koncept är att genom personlig försäljning erbjuda företag växtinredning och växtskötsel. Företaget tillhandhåller växter från hela världen till kontor och offentliga miljöer. För Terraplant är växter en självklarthet för trivsel och hälsa och en nödvändig del av en modern och effektiv arbetsmiljö.

English

Terraplants is one of Sweden’s leading plant companies. For over 50 years, the company has created flourishing offices and public environments using plants and offering continuous plant care. Terraplant’s business idea is to provide plants from all over the world to offices and public environments. Terraplant believe plants are a significant part of health and well-being and an essential part of a modern and efficient workspace.

 

Företag:TerraPlants
Datum: September 21, 2018
UA-101406493-1